Dagmar Madicken blev født 30. oktober 2016. Hun blev født med en kraniemisdannelse – skafocefali eller bådkranie, som det er blevet kaldt helt tilbage fra vikingetiden. Vi studsede i første omgang over hendes pudsige hovedfacon, men efter at have været undersøgt af flere fagpersoner, som ikke tog notits af det, så lod vi dette ligge. Det var først da en læge medgav, at hendes kranie var meget spidst, hvorefter hun ved 5-ugers undersøgelsen henviste os videre til børneafdelingen på Roskilde. På Roskilde Sygehus blev Dagmar tilset af en pædiater, som henviste videre til det kraniefaciale team på Rigshospitalet.

I januar 2017 havde vi møde med neurokirurg og overlæge Lars Bøgeskov. Vi var i tvivl om hvorvidt der udelukkende var tale om en kosmetisk operation. Dr. Lars Bøgeskov forsikrede os om, at der ville være høj risiko for hjerneskade, hvis ikke operationen blev gennemført. Derefter besluttede vi os for at gennemføre operationen.

Desværre skulle det vise sig at være svært at få en operationsdato til at holde. Det var først 4. gang at det lykkedes.

Læs mere om skafocefali her: https://en.wikipedia.org/wiki/Scaphocephaly